Kattenplan FOD (wetgeving):

Met ingang vanaf 1 september 2012 zijn alle Belgische dierenasielen wettelijk verplicht om alle asielkatten, zowel volwassen als kitten, te identificeren (een microchip) en te registreren.Met ingang van 1 maart 2014 zijn alle Belgische dierenasielen bovendien ook wettelijk verplicht om naast de volwassen katten, voor welke deze wet reeds enige tijd van kracht is, ook alle kittens te laten steriliseren/castreren alvorens ze te herplaatsen.
Deze verplichte maatregelen tot identificatie/registratie en sterilisatie/castratie van asielkatten maken deel uit van het meerjarige kattenplan van de FOD Volksgezondheid.

Adoptievoorwaarden:

De adoptant verbind zich ertoe het dier goed te verzorgen en te voeden. Hij is zich ervan bewust dat een goede verzorging van een huisdier geld kost en medische kosten met zich meebrengt.
Hij verklaart zich akkoord deze medische kosten vanaf de overdracht zelf te dragen.

Aangezien de katjes opvangertjes zijn kennen we niet altijd hun achtergrond dus eventuele ziektes of extra zorg kunnen nooit helemaal uitgesloten worden. Wij verklaren dat het katje werd onderzocht door een erkende dierenarts wiens gegevens in het paspoortje staan genoteerd. 

Indien dit nog niet gebeurd is, dient het katje zijn herhalingsvaccin te krijgen maximum 1 maand na de eerste vaccinatie. Vaccinaties staan steeds vermeld in het paspoort.

Het katje moet jaarlijks gevaccineerd/ ontwormd en ontvlooid worden op kosten van de adoptant. 

VZW Poezelou is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de kat of dierenartskosten die volgen uit ziekte, ongeval of operatie.
Onze VZW heeft steeds het recht contact op te nemen met de adoptant.

Het betaalde bedrag is een bijdrage in de medische onkosten en geen aankoopsom.
 
Het dier mag door de adoptant niet weggegeven of verkocht worden zonder toestemming van onze organisatie. Ook indien men het dier om gelijk welke reden wil euthanaseren, dienen wij tijdig op de hoogte gesteld te worden en toestemming te geven.

Hiv/leucose test word niet standaard uitgevoerd bij onze katjes. Indien u wil dat het katje wordt getest dan vragen wij hiervoor een bijdrage van 30€ afzonderlijk van de adoptiebijdrage.
 
De kittens worden gevoed met kwaliteitsvoeding (droogvoer). Koeienmelk is niet goed voor kittens en veroorzaakt diarree. Hou er rekening mee dat verandering van voeding en leefomgeving ook wat verandering in gedrag en stoelgang kan veroorzaken. Vele kittens/katjes moeten ook wat wennen aan hun nieuwe mensen/thuis zodat ze zich wat schuw kunnen gedragen, in dit geval is geduld de enige juiste oplossing. Niet forceren, laat de kat rustig wennen aan de nieuwe geur en nieuwe geluiden.

Wij zorgen steeds voor onze kittens en katjes alsof het onze kindjes zijn en verwachten van u dat u de heel goed zorg voor draagt. Deze katjes hebben een rugzakje mee en werden in vele gevallen gered van de dood… Ze werden opgevoed in huiselijke sfeer met de beste zorgen.

Bij twijfels, vragen of noodgevallen dient u ons altijd te contacteren aangezien wij het katje en het gedrag ervan kennen.

We geven u met veel plezier wat raad!!